Örebro hamn - Gästhamnen i centrum


VÄLKOMMEN SJÖVÄGEN TILL ÖREBRO!

Det här är den enda heltäckande informationsidan om båtlivet i Örebro.
Den uppdateras kontinuerligt med allt nytt för båttrafiken till Örebro hamn, gästhamn, broar och sluss.

Sidan har i nuvarande form funnits sedan 2000 och det är här du hittar det senaste, oavsett vad det står på andra webbsidor och publikationer.

Örebro, som är den enda staden vid Hjälmaren, har en månghundraårig sjöfartstradition.
Vi verkar för ett bevarande av de kulturhistoriska minnerna från Örebro och Hjälmarens tidigare sjöfart, samt för att utöka och förbättra sjötrafiken till Örebro. Det gäller både för fritidsbåtar och yrkessjöfart.

Aktuellt:
Facebook-gruppen Rädda Hjälmaren!
Vattenstånd SMHI
Tipsa om händelse!

Tider och avgifter       Kontakt       Om den här webbsidan

     

ÖREBRO KOMMUN       SMHI