Broarnas läge på sjökortet
Här kan Du läsa mer om bron Skebäcksbron
250 m ost Örebro Sluss
Höjd: c:a 3,6 m, se pegel. Bredd: 9 m.
Bron öppnas efter beställning på
telefon 019-18 91 11
(vidarekopplas efter 15 sekunder, när bron ej är bemannad).

Fritidsbåtar: Max 1 gång per timma och i samband med slussning.

Bryggan NO om bron, är till för båtar som väntar på broöppning.

Yrkestrafik: Föranmälan senast 1 timma före beräknad ankomst från ost.
Öppning påbörjas efter anrop, VHF kanal 14 eller telefon, vid signaltavlan före bron.

Brosignaler: Se tabellen till höger.

Bron kan ej öppnas 6:30-8:00
och 16:00-17:30, måndag-fredag
eller då utryckningsfordon skall passera bron.Iso R

 
Bron stängd.


Iso R +
Iso W
 
Fartyg observerat, bron
kommer att öppnas.


Iso R +
F W
 
Bron öppnas, vänta!
Iso G
Bron öppen, passera.
Passera endast på grön signal vid broöppning!
Mötande fartyg kan ha företräde.


F R

 
Bron går ej att öppna.
(T.ex. brofel / service)

Klaffbro Osetbron
Vid vattenparken / Oset
Höjd vid det fasta brospannet: c:a 3,8 m.
Bredd under broklaffen: 9 m.

Bron fjärrstyrs från Skebäcksbron, som också passeras vid färd till sluss och gästhamn.

Broöppning måste alltid beställas.
Telefon 019-18 91 11.

Fritidsbåtar, dagtid:
09:00 - 22:00

Andra tider:
Endast för yrkestrafik
samt vid nödsituationer!

Brosignaler: Se tabellen till höger.Iso R

 
Bron stängd.


Iso R +
Iso W
 
Bron
kommer att öppnas.


Iso R +
F W
 
Bron öppnas, vänta!
Iso G
Bron öppen, passera.
Passera endast på grön signal!


Släkt
signal
 
Bron går ej att öppna.
(avstängd)

Startsidan | Nyheter | Yrkestrafiken | Statistik