Skebäcksbron
Örebro

59°16,39N 15°14,51E
Rörlig bro
Klicka för fler bilder.
Invigning av bron den 20/6 2002
Klicka på bilden för fler bilder
Bron lyftes på plats den 4 april 2002 klockan 15:00.
Invigning ägde rum den 20 juni 2002.

Bron är från 8 september 2010 öppen för all trafik.

Bron breddades 2019 med separata gång och cykelbanor utanför vägbanan.


Platsen för bron är 250 m ost om slussen, mellan småbåtshamnen och slussen.
Fria höjden under stängd bro är vid MW c:a 3,6 meter. Bredd 9 meter.
Längden på på den rörliga delen av bron är 30 m och vikten c:a 100 ton.
Entreprenörer:
PEAB
LECOR Stålteknik
Timrå Eltekniska AB
INAB
Bron sedd från ost.
Index | Hamnen | Slussen | Yrkestrafiken | Nyheter | Gästboken