Skebäcksbron, bilder
Före bron:
2001-09-27

Under byggnad:
2001-12-18
2002-01-02
2002-01-29
2002-02-13
2002-02-19
2002-02-25
2002-03-12
2002-04-04, kl. 14
2002-04-04, kl. 15
Första broöppning:
2002-04-18, kl. 16
Invigning:
2002-06-20, kl. 12:30
2002-06-20, kl. 13:00
Bron klar
Stenen vid bron

Tillbaka