NYHETER

Nya sjökort ute från tryckeriet nu:
Sjökort 114 Hjälmaren, 2/4.
Sjökort 10 Mälaren / Hjälmaren, 21/3. Ersätter sjökort 11.
Förtydligande av slusstider för fritidsbåtar till gästhamnen

Under högsommaren, då personalen är utökad, sker kontinuerlig slussning alla dagar kl. 09:00-13:00 samt 16:00-19:00.
Ingen slussavgift dessa tider.

alla andra tider måste slussning förbeställas. 150 kronor per slussning + gästhamnsavgift.
Beställing kan ske på tel. 019-18 91 11

Aktuella tider och avgifter finns här.

Ny passagerarbåt till Örebro 2011

Liden slussade 56 gånger under premiärsommaren 2011.

Den nya gång och cykelbron, Osetbron, mellan Vattenparken, Naturens Hus - Oset, är klar.

Osetbron sedd från öster, 2010-04-30.
Brospannet i mitten, har en höjd på 3.8 m ö. MV. Den öppningsbara delen ligger mot norra stranden.
Brons läge på sjökortet

Bron är fjärrstyrd från Skebäcksbron och är kameraövervakad vid öppning.

En del mindre arbeten återstår...
Muddring närmast bryggan samt bortgrävning av utskjutande slänt på norrsidan.
Siktröjning, belysningen.


Fiskargubben

återkommer till våren med färsk fisk & grönsaker.

Gustaf Lagerbjelke, Liden och Oden.
Bokning: Arboga Rederi, tel. 019-10 71 91

Turlistor finns vid hamnen och slussen.


Båtens Dag 2010

Efter ett uppehåll i 7 år, gjordes ett nytt försök i Skebäcks Varfsförenings regi lördagen den 29:e maj.
Se Skebäcks Varfsförenings hemsida.
Trots kort varsel, besöktes hamnen av 17 båtar.

Gamla "Båtens Dag" ersattes 2003 av Svartåns Dag.
Då var det endast 9 båtar som slussade upp till hamnen.
1995 var det 90 båtar!
En av orsakerna torde vara att evenemanget var för tidigt på säsongen (17 maj) och att de flesta fritidsbåtar fortfarande inte var sjösatta.

2008 firades Slussens och kanalens 120-årsjubileum. Många besökare vid slussen, men endast 5 fritidsbåtar.

Båtens Dag hade funnits sedan 1980. I 23 år! Från och med 2004 beslutade man att lägga den i malpåse då uppslutningen har varit dålig de senaste åren, se statistiken. Även intresset hos medverkande hade minskat.
Andra evenemang kan komma att ersätta Båtens Dag.

Gästhamnen i centrum är öppen som vanligt hela sommaren, så välkommen att besöka den, när det passar dig. Slussningen ingår i gästhamnsavgiften under högsommaren.

Båttrafikfrågor samt tips och förslag:
Kontakt, Sjöfarten i Örebro / www.orebrohamn.com Tel: 070-580 42 88
Synpunkter kan även lämnas i båtforumet.

Hamnen | Slussen | Statistik | Förstasidan