Översikt, Svartån. Sträckan Oset - Örebro Hamn

Rättelse till kort 114
Rättelse till sjökort 114. Ny bro - Osetbron. Ufs-notis 6450. Publ. 2010-06-29.