Yrkessjöfarten

Bokningskalendern:
Kontrollera att din tid finns med! Om den saknas, kanske det inte finns någon personal tillgänglig. Kalendern utgör grund för personalens arbetsplanering.
I listan kan man se om tiden är bokad, ev. felaktig eller om tiden är upptagen. Alla tider för de närmaste veckorna kommer att uppdateras automatiskt. Passerade tider går till statistiken, och som underlag för debitering.

Bokning av tider kan ske via telefon, 019-18 91 11 eller helst på en lista, som lämnas vid slussen.
Ange endast ankomt eller avgångstiden vid hamnen. Tiden omräknas i bokningslistan.
Tider från officiella turlistor, är redan inlagda vid säsongens början.

BROARNA är endast bemannade 5-10 minuter före beräknad ankomst. Försening skall meddelas snarast!

OSETBRON vid Vattenparken / Oset:
Bron fjärrstyrs från Skebäcksbron för trafik till / från slussen.

SKEBÄCKSBRON:
Bron kan ej öppnas vardagar 06:30-08:00 samt 16:00-17:30
Brons öppningstid är är i bästa fall c:a 3 minuter.
Med ökad vägtrafik, ambulansutryckning och kvarvarande fordon / personer på bron, kan öppningstiden bli mycket längre.

Ungefärlig tid Hamnplan - Vattenparken
HamnplanSlussbronSlussSkebäcksbronOsetbron
← 10 min →← 10 min. →← 10 min →
← Tidsåtgång för hela sträckan är minst 30 minuter →