Bokade tider från 2021-09-20.
Visa max 1 / 2 / 4 veckor! Nu visas alla bokningar. Uppdaterad 2021-09-05 13:03

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Onsdag 22 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002021-09-22 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-09-22 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 23 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002021-09-23 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-09-23 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 24 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002021-09-24 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-09-24 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 25 Sep [vecka 38]
Avgång 18:002021-09-25 18:10 18:30 Gustaf LagerbjelkeNy tid
Ankomst 21:002021-09-25 20:40 ←20:30 ←Gustaf LagerbjelkeNy tid
Onsdag 29 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002021-09-29 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-09-29 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 30 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002021-09-30 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-09-30 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 1 Oct [vecka 39]
Avgång 19:002021-10-01 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-10-01 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 2 Oct [vecka 39]
Avgång 19:002021-10-02 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002021-10-02 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 38 - 39, med 16 bokade tider. Det finns totalt 16 bokade tider t.o.m. 2021-10-02 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.