Bokade tider från 2021-03-09.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2021-03-03 14:21

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Visar vecka 10 - , med 0 bokade tider. Det finns totalt 234 bokade tider t.o.m. 2021-10-02 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.