NYHETER

Aktuellt:
Inbjudan till Örebro Gästhamn och Sensommarfesten 16-18 augusti-PDF
Sensommafesten program-PDF
Tipsa om händelse!

Vattenståndet på förstasidan:

"Normalt" vattenstånd i Svartån är 2,9 m över den ostligaste slusströskeln vid Örebro sluss.
Det är ett medelvärde för en normal sommar. Värdet avläses manuellt och mest vid stora avvikelser.
Den officiella mätningen sker i Storhjälmaren och går inte att lita på vid västlig vind.
Vattenståndet kan minska mycket i västra Hjälmaren, beroende på vindstyrkan. Ner till -50 cm har uppmätts.

Sjökort 114 Hjälmaren. Nytryck brukar utkomma i början på maj.
Sjökort 10 Mälaren / Hjälmaren. Ersätter sjökort 11.
Båtsportkort Mälaren - Hjälmaren.


Tider för fritidsbåtar till gästhamnen:

Slussen: Kl. 10:00 - 21:00.
Broarna: Kl. 10:00 - 22:00.
Skebäcksbron får ej öppnas 16:00 - 17:30 vardagar.

Beställning kan ske på tel. 019-18 91 11

Aktuella tider och avgifter finns här.Liden trafikerade Hjälmaren 2010 - 2019

Osetbron, gång och cykelbro vid Vattenparken

Osetbron sedd från öster, 2010-04-30.
Brospannet i mitten, har en höjd på 3.8 m ö. MV. Den öppningsbara delen ligger mot norra stranden.
Brons läge på sjökortet

Bron är fjärrstyrd från Skebäcksbron och är kameraövervakad vid öppning.Båtträffen i gästhamnen den 6:e juni 2015 besöktes av 17 båtar.
Av gästhamnens 109 besökare 2014, kom 27 via Hjälmare kanal och 5 från utlandet (Finland, Estland).
Båtträffen i gästhamnen den 6:e juni 2014 besöktes av 28 båtar.
Båtens Dag 2010:
Efter ett uppehåll i 7 år, gjordes ett nytt försök i Skebäcks Varfsförenings regi lördagen den 29:e maj.
Trots kort varsel, besöktes hamnen av 17 båtar.
Gamla "Båtens Dag" ersattes 2003 av Svartåns Dag.
Då var det endast 9 båtar som slussade upp till hamnen.
1995 var det 90 båtar!
En av orsakerna torde vara att evenemanget var för tidigt på säsongen (17 maj) och att de flesta fritidsbåtar fortfarande inte var sjösatta.
2008 firades Slussens och kanalens 120-årsjubileum. Många besökare vid slussen, men endast 5 fritidsbåtar.
Båtens Dag hade funnits sedan 1980. I 23 år! Från och med 2004 beslutade man att lägga den i malpåse då uppslutningen har varit dålig de senaste åren, se statistiken. Även intresset hos medverkande hade minskat.
Andra evenemang kan komma att ersätta Båtens Dag.

Gästhamnen i centrum är öppen som vanligt hela sommaren, så välkommen att besöka den, när det passar dig. Slussningen ingår i gästhamnsavgiften.
Båttrafikfrågor samt tips och förslag:
Kontakt, Sjöfarten i Örebro / www.orebrohamn.com Tel: 070-580 42 88
*

Hamnen | Slussen | Statistik | Förstasidan