Drivmedelsmacken i Skebäck

Bensin 95 oktan och diesel.

Hjälmarens enda sjömack
Macken ligger vid småbåtshamnen, mellan Osetbron och Skebäcksbron.
Den passeras på vägen till/från gästhamnen.

mack med diesel och bensin

Instruktioner och säkerhetsbestämmelser finns anslaget på plats.
Macken är obemannad och betalning sker med kort.

Öppettider: april - september kl. 05:00 - 24:00

Föreståndare: 070-926 44 93

www.orebrohamn.com