Småbåtshamnen i Skebäck, Örebro
Örebroarnas hemmahamn
OSETBRON
Ring i god tid före beräknad broöppning: 019-18 91 11

Drivmedelsmacken: Bensin 95 oktan och diesel.

Öppet kl. 05 - 24.
Kortbetalning.
Mer info...

Båtar får ej lämnas obevakade vid mackbryggan! Bilar, vagnar och dyl. får ej blockera angöringsplats för tankbil!

2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.

Tömmningstation finns vid macken.

Om det redan finns septitank i båten, behövs det bara en däckansluting med tillhörande slang.
Däckanslutningen ska följa den nya standarden ISO 8099.

Tips på hur man gör installationen i båten finns på länken nedan.
Här finns allt att läsa om toatömmning.

Frågor om brygg och uppställningsplatser:
Skebäcks Varfsförening. Telefon hamnkapten 070-369 55 77
www.varfsforeningen.se

Information om båtplatser:
  • Alla brygg och uppställningsplatser uthyres av Skebäcks Varfsförening, varvid hyresavtal upprättas.
  • Innan platsen får tagas i anspråk, måste avtal träffats med föreningen.
  • Inga tillfälliga platser finns numera kvar. Alla platser är hyrda platser.
    Behöver du en båtplats, kontakta varvsföreningen.
  • Inga båtar, jollar eller andra föremål, får förtöjas eller placeras utanför den hyrda platsen!
  • Båtar som är tillfälligt förtöjda, t.ex. i väntan på lyft eller reparation, måste förses med tydligt namn och telefonnummer om de lämnas utan tillsyn. Var beredd, om båten snabbt behöver flyttas!
  • Du är skyldig att märka bockar vaggor och vagnar med ditt namn, adress, telefonnummer samt platsens nummer. Se hamnens ordningföreskrifter!
  • Bilar och vagnar får ej parkeras på sjösättningsplanen. Parkering endast på markerade platser.
Båtplatsbokning: Skebäcks Varfsförening.
Hamnkapten, tel. 070-369 55 77.


finns i centrum ovanför slussen. Incheckning vid slussen.
Fartbegränsningar i Svartån. Skyltar markerar gränserna.
5 knopVid Oset
3 knopMellan Oset och Örebro Sluss, alltså även vid hamnen
5 knopMellan Örebro Sluss och Hamnbron
<<< Till första sidan <<<