YRKESSJÖFARTEN I ÖREBRO
Hamn och sluss-nyheter för yrkestrafiken

Kontrollera att Din tid finns med i slusslistan!

Om tiden inte finns med, kanske det inte finns personal på plats.
Sluss & broar bemannas endast vid bokade tider. Alla tider måste bokas så tidigt som möjligt.
Se även "Boknings-info"!

Tiden mellan hamnplan och vattenparken är cirka en halvtimma. Det innebär att slusspersonal blir upptagen under minst denna tid.
Sedan tillkommer den tid som åtgår för eventuell vändning av sluss.
Halvtimmesbokningar blir svåra att hinna med! Försök redan nu att anpassa turlistor, för att undvika förseningar.

Ungefärlig tid Hamnplan - Vattenparken
HamnplanSlussbronSlussSkebäcksbronOsetbron
← 10 min →← 10 min. →← 10 min →
← Tidsåtgång för hela sträckan är minst 30 minuter →

Vid eventuella möten, kommer detta att ske i närheten av Osetbron eller vid Hamnplan.
Alltså: Avgång / ankomst vid hamnen, endast på heltimma! Då kommer det att fungera.
Undantag: Endast då inget annat fartyg ska passera slussen!

Bokningskalendern:

Kontrollera att din tid finns med! Om den saknas, kanske det inte finns någon personal tillgänglig. Kalendern utgör grund för personalens arbetsplanering.
I listan kan man se om tiden är bokad, ev. felaktig eller om tiden är upptagen. Alla tider för de närmaste veckorna kommer att uppdateras automatiskt. Passerade tider går till statistiken, och som underlag för debitering.

Bokning av tider kan ske via telefon, eller helst på en lista, som lämnas vid slussen.
Tider från officiella turlistor, är redan inlagda vid säsongens början.

Utebliven, bokad slussning, som ej avbeställts i god tid, debiteras!
Vid försening, utan att förseningen meddelats, debiteras både den uteblivna och den försenade slussningen!

För att undvika förseningar vid sluss, passar avgång/ankomsttid bäst på heltimma.
Samtidig avgång och ankomsttid vid hamnen, passar perfekt vid slussen.
Andra tider kan orsaka väntetid vid sluss, eller broar.
Mer om bokning...


BROARNA är endast bemannade 5-10 minuter före beräknad ankomst. Försening skall meddelas snarast!
Telefon: 019-18 91 11. Om ingen svarar inom c:a 15 sekunder (c:a 3 signaler) är bron inte bemannad, då vidarekopplas samtalet till jourhavande brovakt.

OSETBRON vid Vattenparken / Oset:

Bron fjärrstyrs från Skebäcksbron för trafik till / från slussen.
Sjösignalerna har samma signalbild, som vid Skebäcksbron. Bron är kameraövervakad.

SKEBÄCKSBRON:

Bron kan ej öppnas vardagar 06:30-08:00 samt 16:00-17:30
Brons öppningstid är är i bästa fall c:a 3 minuter.
Med ökad vägtrafik, ambulansutryckning och kvarvarande fordon / personer på bron, kan öppningstiden bli mycket längre.


Webbansvarig:
Hasse