Bokningsinfo Korr 2017-07-09
Bokning
Kontrollera att tiden är ledig! Max en slussning/timme i samma riktning.
Vid möte: Anpassa, så mötet sker vid hamnen eller vid Osetbron.

Boka alltid tiderna, så snart de blir kända!
För flera bokningar, är det lättast att lämna lista vid slussen eller med e-post.
Undvik tider på ojämna klockslag. Detta kan orsaka förseningar vid sluss.

Enstaka ny bokning kan ske med telefon och måste ske i god tid.

Tider i gällande turlistor blir automatiskt bokade.
Meddela alltid ändrad tid och strykningar så snart de är kända.

Ange endast ankomsttiden eller avgångtiden vid hamnen.
Tiden omräknas till slusstid i bokningsprogrammet.


Kommer det någon båt?
Ibland händer det att fartyg uteblir vid bokad tidpunkt. (Försenade passagerare, väder eller andra orsaker?) Detta skapar stora problem när det väntas andra båtar.

Ring och meddela försening så snart som möjligt! Andra båtar kanske ligger och väntar på slussning.

Vid ankomst från ost:
Bekräftelse eller ändring av ankomsttid från ost: En timma före beräknad ankomst.
Meddela alltid försening från hamnen!


Bokning skall ske snarast, och absolut senast dagen före slussning!
OBS! Endast heltimme och i undantagsfall halvtimme kan bokas.

Om två fartyg möts vid slussen, kommer slussens läge att avgöra vilket som slussas först!

Kalendern/bokningslistan:
Slusskalendern, är en del av av ett större system, som hanterar personalplanering, bokning och statistik.
Kalendern uppdateras automatiskt.

Listan sorteras efter efter tiden vid slussen.


Bokning av slusstider sker till slusspersonalen, 019-18 91 11.

Ärenden som gäller webbsidan, 070-580 42 88
Hasse