Bokade tider från 2021-05-06.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2021-05-03 17:06

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Lördag 8 May [vecka 18]
Avgång 13:002021-05-08 13:10 13:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 17:002021-05-08 16:40 ←16:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 18 - 18, med 2 bokade tider. Det finns totalt 220 bokade tider t.o.m. 2021-10-02 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.