Bokade tider från 2022-05-23.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2022-05-13 22:33

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Måndag 23 May [vecka 21]
Ankomst 18:002022-05-23 17:40 ←17:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002022-05-23 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-23 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 22:302022-05-23 22:40 23:00 Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 25 May [vecka 21]
Fyll ↑
Avgång 19:002022-05-25 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-25 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 26 May [vecka 21]
Avgång 19:002022-05-26 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-26 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 27 May [vecka 21]
Avgång 19:002022-05-27 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-27 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 28 May [vecka 21]
Avgång 19:002022-05-28 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002022-05-28 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 21 - 21, med 12 bokade tider. Det finns totalt 226 bokade tider t.o.m. 2022-10-01 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.