Bokade tider från 2019-06-24.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2019-06-24 13:43

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Måndag 24 Jun [vecka 26]
Avgång 11:002019-06-24 11:10 11:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 14:002019-06-24 13:40 ←13:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002019-06-24 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-06-24 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 25 Jun [vecka 26]
Avgång 10:002019-06-25 10:10 10:30 Gustaf LagerbjelkeTill Hjk
Onsdag 26 Jun [vecka 26]
Ankomst 15:302019-06-26 15:10 ←15:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002019-06-26 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-06-26 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 27 Jun [vecka 26]
Avgång 19:002019-06-27 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-06-27 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 28 Jun [vecka 26]
Avgång 19:002019-06-28 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-06-28 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 29 Jun [vecka 26]
Avgång 12:002019-06-29 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunchkryss
Ankomst 15:002019-06-29 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002019-06-29 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-06-29 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 1 Jul [vecka 27]
Avgång 19:002019-07-01 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-01 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 2 Jul [vecka 27]
Avgång 10:002019-07-02 10:10 10:30 Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 3 Jul [vecka 27]
Ankomst 15:302019-07-03 15:10 ←15:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002019-07-03 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-03 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 4 Jul [vecka 27]
Avgång 19:002019-07-04 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-04 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 5 Jul [vecka 27]
Avgång 19:002019-07-05 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-05 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 6 Jul [vecka 27]
Avgång 12:002019-07-06 12:10 12:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 15:002019-07-06 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002019-07-06 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-06 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 8 Jul [vecka 28]
Avgång 19:002019-07-08 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-08 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 9 Jul [vecka 28]
Avgång 10:002019-07-09 10:10 10:30 Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 10 Jul [vecka 28]
Ankomst 15:302019-07-10 15:10 ←15:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002019-07-10 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-10 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 11 Jul [vecka 28]
Avgång 12:002019-07-11 12:10 12:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 15:002019-07-11 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002019-07-11 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-11 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 12 Jul [vecka 28]
Avgång 19:002019-07-12 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-12 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 13 Jul [vecka 28]
Avgång 12:002019-07-13 12:10 12:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 15:002019-07-13 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002019-07-13 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-13 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 22:302019-07-13 22:40 23:00 Gustaf Lagerbjelke
Söndag 14 Jul [vecka 28]
Ankomst 21:002019-07-14 20:40 ←20:30 ←Gustaf Lagerbjelkeca
Måndag 15 Jul [vecka 29]
Avgång 19:002019-07-15 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-15 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 16 Jul [vecka 29]
Avgång 10:002019-07-16 10:10 10:30 Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 17 Jul [vecka 29]
Ankomst 15:302019-07-17 15:10 ←15:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002019-07-17 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-17 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 18 Jul [vecka 29]
Avgång 19:002019-07-18 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-18 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 19 Jul [vecka 29]
Avgång 19:002019-07-19 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-19 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 20 Jul [vecka 29]
Avgång 12:002019-07-20 12:10 12:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 15:002019-07-20 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002019-07-20 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002019-07-20 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 26 - 29, med 62 bokade tider. Det finns totalt 188 bokade tider t.o.m. 2019-09-28 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.