Bokade tider från 2020-09-19.
Visa max 1 / 2 / 4 / alla veckor. Uppdaterad 2020-09-17 08:28

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Lördag 19 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002020-09-19 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-19 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 21 Sep [vecka 39]
Avgång 18:002020-09-21 18:10 18:30 Gustaf LagerbjelkeExtra
Ankomst 21:002020-09-21 20:40 ←20:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 22 Sep [vecka 39]
Avgång 18:002020-09-22 18:10 18:30 Gustaf LagerbjelkeExtra
Ankomst 21:002020-09-22 20:40 ←20:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 23 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002020-09-23 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-23 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 24 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002020-09-24 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-24 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 25 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002020-09-25 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-25 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 26 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002020-09-26 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-26 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 38 - 39, med 14 bokade tider. Det finns totalt 14 bokade tider t.o.m. 2020-09-26 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.