Bokade tider från 2020-08-05.
Reservation för inställda tider.
Visa max 1 / 2 / 4 veckor! Nu visas alla bokningar. Uppdaterad 2020-08-01 07:19

Tid vid hamnenSlusstid(Osetbron)FartygsnamnUpplysning
Onsdag 5 Aug [vecka 32]
Ankomst 15:302020-08-05 15:10 ←15:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002020-08-05 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-05 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 6 Aug [vecka 32]
Avgång 10:302020-08-06 10:40 11:00 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 16:002020-08-06 15:40 ←15:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002020-08-06 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-06 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 7 Aug [vecka 32]
Avgång 19:002020-08-07 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-07 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 8 Aug [vecka 32]
Avgång 12:002020-08-08 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunchkryss
Ankomst 15:002020-08-08 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002020-08-08 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-08 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 10 Aug [vecka 33]
Avgång 19:002020-08-10 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-10 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 11 Aug [vecka 33]
Avgång 10:002020-08-11 10:10 10:30 Gustaf LagerbjelkeHj.kanal
Onsdag 12 Aug [vecka 33]
Ankomst 15:302020-08-12 15:10 ←15:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002020-08-12 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-12 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 13 Aug [vecka 33]
Avgång 19:002020-08-13 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-13 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 14 Aug [vecka 33]
Avgång 19:002020-08-14 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-14 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 15 Aug [vecka 33]
Avgång 12:002020-08-15 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunchkryss
Ankomst 15:002020-08-15 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002020-08-15 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-15 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 17 Aug [vecka 34]
Avgång 19:002020-08-17 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-17 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 18 Aug [vecka 34]
Avgång 10:002020-08-18 10:10 10:30 Gustaf LagerbjelkeHj.kanal
Onsdag 19 Aug [vecka 34]
Ankomst 15:302020-08-19 15:10 ←15:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002020-08-19 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-19 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 20 Aug [vecka 34]
Avgång 19:002020-08-20 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-20 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 21 Aug [vecka 34]
Avgång 19:002020-08-21 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-21 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 22 Aug [vecka 34]
Avgång 12:002020-08-22 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunchkryss
Ankomst 15:002020-08-22 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002020-08-22 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-22 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 24 Aug [vecka 35]
Avgång 19:002020-08-24 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-24 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Tisdag 25 Aug [vecka 35]
Avgång 10:002020-08-25 10:10 10:30 Gustaf LagerbjelkeHj.kanal
Onsdag 26 Aug [vecka 35]
Ankomst 15:302020-08-26 15:10 ←15:00 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002020-08-26 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-26 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 27 Aug [vecka 35]
Avgång 19:002020-08-27 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-27 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 28 Aug [vecka 35]
Avgång 19:002020-08-28 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-28 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 29 Aug [vecka 35]
Avgång 12:002020-08-29 12:10 12:30 Gustaf LagerbjelkeLunchkryss
Ankomst 15:002020-08-29 14:40 ←14:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Avgång 19:002020-08-29 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-29 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Måndag 31 Aug [vecka 36]
Avgång 19:002020-08-31 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-08-31 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 2 Sep [vecka 36]
Avgång 19:002020-09-02 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-02 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 3 Sep [vecka 36]
Avgång 19:002020-09-03 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-03 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 4 Sep [vecka 36]
Avgång 19:002020-09-04 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-04 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 5 Sep [vecka 36]
Avgång 19:002020-09-05 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-05 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 9 Sep [vecka 37]
Avgång 19:002020-09-09 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-09 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 10 Sep [vecka 37]
Avgång 19:002020-09-10 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-10 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 11 Sep [vecka 37]
Avgång 19:002020-09-11 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-11 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 12 Sep [vecka 37]
Avgång 19:002020-09-12 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-12 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 16 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002020-09-16 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-16 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 17 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002020-09-17 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-17 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 18 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002020-09-18 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-18 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 19 Sep [vecka 38]
Avgång 19:002020-09-19 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-19 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Onsdag 23 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002020-09-23 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-23 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Torsdag 24 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002020-09-24 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-24 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Fredag 25 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002020-09-25 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-25 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Lördag 26 Sep [vecka 39]
Avgång 19:002020-09-26 19:10 19:30 Gustaf Lagerbjelke
Ankomst 22:002020-09-26 21:40 ←21:30 ←Gustaf Lagerbjelke
Visar vecka 32 - 39, med 89 bokade tider. Det finns totalt 89 bokade tider t.o.m. 2020-09-26 (vecka 39).
Listan utgår från tiden vid hamnen, men sorteras efter slusstid. Gul markering visar fartyg på väg.
Tiden för nerslussning, gäller vid Slussbron. Tiden för uppslussning, gäller vid Skebäcksbron.