Extra info

Statistik för i år - Statistik för alla år

Statistiken för 2022 är uppdaterad.

Besöksantalet vid gästhamnen var det lägsta sedan gästhamnen i Örebro centrum öppnades 1993.
En av orsakerna kan vara att det varit lågt vattenstånd i Hjälmaren under ett par år.
Sedan har de höga drivmedelspriserna nog gjort att det minskat på de långväga gästerna.

Trafiken med passagerbåtar har varit normal.

År 2022 har vattenståndet hållit sig på en bättre nivå, då dammen vid Hyndevad har eller håller på att renoveras.

Det som kvarstår är den sedan lång tid utlovade muddringen av Hjälmarens västra del. Vattenståndet varierar mycket av vinden, då vattnet kan sjunka med en halvmeter vid västlig vind.

orebrohamn.com