• Örebro Hamn / Gästhamn
 • Örebro Sluss
 • Broöppningar
 • Tider och avgifter
 • Nyheter
 • Småbåtshamnen i Skebäck
 • Hamn & sluss-statistik
 • Yrkessjöfarten
 • Avståndstabell
 • Evenemangskalender
 • Gästboken
 • Forum för båtfrågor
 • Sjöfartslänkar...
 • Båtannonser
 • Liten sjöfartshistoria
 • Karta med AIS-visning
 • Sjöfarten i Örebro - www.orebrohamn.com

  VÄLKOMMEN SJÖVÄGEN TILL ÖREBRO!
  Det här är den enda heltäckande informationsidan om båtlivet i Örebro.
  Den uppdateras kontinuerligt med allt nytt för båttrafiken till Örebro hamn, gästhamn, broar och sluss.
  Sidan har i nuvarande form funnits sedan 2000 och det är här du hittar det senaste, oavsett vad det står på andra webbsidor och publikationer.
  Örebro, som är den enda staden vid Hjälmaren, har en månghundraårig sjöfartstradition.
  Vi verkar för ett bevarande av de kulturhistoriska minnerna från Örebro och Hjälmarens tidigare sjöfart, samt för att utöka och förbättra sjötrafiken till Örebro. Det gäller både för fritidsbåtar och yrkessjöfart.
  Aktuellt:
  Hög tid att uppdatera publikationer och webbsidor!
  Av gästhamnens 109 besökare 2014, kom 27 via Hjälmare kanal och 5 från utlandet (Finland, Estland).
  MACKEN STÄNGD! TILLFÄLLIGA TIDER FINNS HÄR.
  Tipsa om händelse!
  Öppettider:
  Se "Tider och avgifter".
  Kontakt             Om den här webbsidan
  Örebro Kommun
  Gästhamnen
  I dagNu
  44
  SMHI-
  väder

  AIS-sidan