• Örebro Hamn / Gästhamn
 • Örebro Sluss
 • Broöppningar
 • Tider och avgifter
 • Nyheter
 • Småbåtshamnen i Skebäck
 • Hamn & sluss-statistik
 • Yrkessjöfarten
 • Avståndstabell
 • Evenemangskalender
 • Gästboken
 • Forum för båtfrågor
 • Sjöfartslänkar...
 • Båtannonser
 • Liten sjöfartshistoria
 • Karta med AIS-visning

 • Nytt pm 19:16 - 4 (5)
  Sjöfarten i Örebro - www.orebrohamn.com

  VÄLKOMMEN SJÖVÄGEN TILL ÖREBRO!
  Det här är den enda heltäckande informationsidan om båtlivet i Örebro.
  Den uppdateras kontinuerligt med allt nytt för båttrafiken till Örebro hamn, gästhamn, broar och sluss.
  Sidan har i nuvarande form funnits sedan 2000 och det är här du hittar det senaste, oavsett vad det står på andra webbsidor och publikationer.
  Örebro, som är den enda staden vid Hjälmaren, har en månghundraårig sjöfartstradition.
  Vi verkar för ett bevarande av de kulturhistoriska minnerna från Örebro och Hjälmarens tidigare sjöfart, samt för att utöka och förbättra sjötrafiken till Örebro. Det gäller både för fritidsbåtar och yrkessjöfart.
  Aktuellt:
  Lördag 2014-04-26 [vecka 17] → Utdockning vid Hjälmare Docka.
  Mer om muddringen...
  Fortsatt utredning om muddringen.
  Miljöfarliga muddringsmassor från Hemfjärden ska tas omhand på land
  Hög tid att uppdatera webbsidor inför sommaren!
  Tipsa om händelse!
  Slussning på beställning, hela maj - september.
  Se "Tider och avgifter".
  Kontakt             Om den här webbsidan
  Örebro Kommun
  SMHI-
  väder

  AIS-sidan