• Örebro Hamn / Gästhamn
 • Örebro Sluss
 • Broöppningar
 • Tider och avgifter
 • Nyheter
 • Småbåtshamnen i Skebäck
 • Hamn & sluss-statistik
 • Yrkessjöfarten
 • Avståndstabell
 • Evenemangskalender
 • Gästboken
 • Forum för båtfrågor
 • Sjöfartslänkar...
 • Båtannonser
 • Liten sjöfartshistoria
 • Karta med AIS-visning
 • Sjöfarten i Örebro - www.orebrohamn.com

  VÄLKOMMEN SJÖVÄGEN TILL ÖREBRO!
  Det här är den enda heltäckande informationsidan om båtlivet i Örebro.
  Den uppdateras kontinuerligt med allt nytt för båttrafiken till Örebro hamn, gästhamn, broar och sluss.
  Sidan har i nuvarande form funnits sedan 2000 och det är här du hittar det senaste, oavsett vad det står på andra webbsidor och publikationer.
  Örebro, som är den enda staden vid Hjälmaren, har en månghundraårig sjöfartstradition.
  Vi verkar för ett bevarande av de kulturhistoriska minnerna från Örebro och Hjälmarens tidigare sjöfart, samt för att utöka och förbättra sjötrafiken till Örebro. Det gäller både för fritidsbåtar och yrkessjöfart.
  Aktuellt:
  Hög tid att uppdatera webbsidor!
  Tankning vid macken T.O.M. 2/11. Ring för tidsöverenskommelse, tel. 070-634 46 12
  OBS: Tider och avgifter för 2015 är inte fastställda ännu!
  Osetbron kan öppnas under hösten men ring i god tid, då det inte alltid finns brovakt tillgänglig!
  Sammanställningen av sommarens slussningar är komplett och kan nås vid inloggning.
  Tipsa om händelse!
  Nya utökade slusstider 2014.
  Se "Tider och avgifter".
  Kontakt             Om den här webbsidan
  Örebro Kommun
  SMHI-
  väder

  AIS-sidan