Småbåtshamnen i Skebäck, Örebro
Örebroarnas hemmahamn
OSETBRON
Ring i god tid före beräknad broöppning: 019-18 91 11

Drivmedelsmacken: Bensin 95 oktan och diesel.

Den gamla macken, kommer att ersättas med en ny våren 2017.
Mer info...

Båtar får ej lämnas obevakade vid mackbryggan! Bilar, vagnar och dyl. får ej blockera angöringsplats för tankbil!

2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.

En ny tömmningstation har installerats vid macken.

Om det redan finns septitank i båten, behövs det bara en däckansluting med tillhörande slang.
Däckanslutningen ska följa den nya standarden ISO 8099.

Tips på hur man gör installationen i båten finns på länken nedan.
Här finns allt att läsa om toatömmning.

Frågor om brygg och uppställningsplatser:
Skebäcks Varfsförening. Telefon hamnkapten 070-369 55 77
www.varfsforeningen.se

Information om båtplatser:
  • Alla brygg och uppställningsplatser uthyres av Skebäcks Varfsförening, varvid hyresavtal upprättas.
  • Innan platsen får tagas i anspråk, måste avtal träffats med föreningen.
  • Inga tillfälliga platser finns numera kvar. Alla platser är hyrda platser.
    Behöver du en båtplats, kontakta varvsföreningen.
  • Inga båtar, jollar eller andra föremål, får förtöjas eller placeras utanför den hyrda platsen!
  • Båtar som är tillfälligt förtöjda, t.ex. i väntan på lyft eller reparation, måste förses med tydligt namn och telefonnummer om de lämnas utan tillsyn. Var beredd, om båten snabbt behöver flyttas!
  • Du är skyldig att märka bockar vaggor och vagnar med ditt namn, adress, telefonnummer samt platsens nummer. Se hamnens ordningföreskrifter!
  • Bilar och vagnar får ej parkeras på sjösättningsplanen. Parkering endast på markerade platser.
Båtplatsbokning: Skebäcks Varfsförening.
Hamnkapten, tel. 070-369 55 77.


finns i centrum ovanför slussen. Incheckning vid slussen.
Fartbegränsningar i Svartån. Skyltar markerar gränserna.
5 knopVid Oset
3 knopMellan Oset och Örebro Sluss, alltså även vid hamnen
5 knopMellan Örebro Sluss och Hamnbron
<<< Till första sidan <<<