← Tillbaka *
Macken.

2012-05-24 12:31
Hej.

En sak som stör mig lite är att macken enbart har "förbokning"... Hur svårt skulle det vara att anställa en sommarjobbare som sitter där vissa tiden och tanka båtar?

Åtminstone på helgerna!! ex mellan 10 - 18.00
Eller skaffa ett par FAS3:Are så får ni betalt och jag får tankat!!!
Michael
Svar 1 - 2012-05-24 13:36
Då jag tidigare varit skötselansvarig för macken, kan jag svara på detta:
Macken hade för många år sedan fasta öppettider (ett par gånger i veckan). Ofta kom ingen dessa tider. Då bestämdes att det är bättre att serva macken på de tider båtägarna behövde tanka. Alltså även på andra tider. Ring i god tid, så löser det sig.

Hasse hemsida
Svar 2 - 2013-05-18 16:05
Varför inte installera en kortterminal så kan båtägarna tanka när som helst oavsett dag och tid?!
Simon
Svar 3 - 2014-05-23 13:07
Macken är under reparation och beräknas att öppna månadsskiftet maj/juni.
Hasse
Svar 4 - 2014-05-31 12:37
Meningen är att macken ska bytas ut till en ny med kortautomat under kommande år.
Hasse
Svar 5 - 2015-05-02 10:45
Ny mack skall installeras våren 2015.
Hasse
Svar 6 - 2015-05-12 10:05
Den nya macken verkar dröja. Ingen ny information har lämnats och hur det blir med tankning år är osäkert.
Hasse
Svar 7 - 2015-09-22 20:45
Den gamla macken är nu stängd och nedmonterad.
Arbetet med den nya påbörjas snarast och skall vara klar till våren 2016.

Hasse
Svar 8 - 2017-03-12 12:02
Från kommunens årsberättelse:
"I småbåtshamnen har arbeten med marken under den blivande macken påbörjats. Ny spont vid kajkanten kommer att börja slås ner i början av 2017 och muddringsarbeten är påbörjade. Arbetet har gått in i ett intensivt skede och fortskrider enligt plan vilket innebär att en ny bensinstation beräknas klar i slutet av april 2017."

Hasse
Svar 9 - 2017-07-27 16:31
Den nya macken är öppnad. Den öppnade den 27 juli 2017. Macken har kortautomat.
Hasse
Svara på "Macken."

Namn: Epost: Hemsida:
Dagens datum: (2 siffror)